Защо е добра идея да се обърнете към кредитен посредник, ако ви предстои да теглите ипотечен кредит

Защо е добра идея да се обърнете към кредитен посредник, ако ви предстои да теглите ипотечен кредит

Да изтеглиш ипотечен кредит не е шега работа. Да, много хора го правят, но дали осъзнават и разбират всичко, което им предстои след това? Едва ли. Ако беше така, Глобалната финансова криза нямаше да ни се случи.

Давам си сметка, че повечето от вас, когато чуят думата „посредник“ веднага си мислят за лице, което паразитира върху други, трудолюбиви и полезни за обществото лица и което само прибира комисиони, натоварвайки цената за крайния клиент. Смея да кажа, че при кредитните посредници това не е точно така. Бързам също да кажа, че тяхната УСЛУГА Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА за клиентите. А колкото до тяхната необходимост, тя е свързана най-вече с това да се повиши информираността на клиентите за това какво е ипотечен кредит и какви рискове крие.

Кредитният посредник е лице (юридическо лице или едноличен търговец), което свързва потребителя и кредитора. Кредитният посредник представя на потребителите оферти за кредит и им съдейства, като извършва подготвителната работа по договори за кредит.

Дейността на кредитните посредници в България е строго регламентирана в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), който е в сила от 1 януари 2017 година. В закона са посочени изискванията, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат регистрирани като кредитни посредници, а така също и условията, които трябва да покрият лицата, които управляват и представляват кредитния посредник. Ако прочетете тези изисквания, ще видите, че законодателят е търсил гаранции, че клиентите на кредитните посредници ще си имат работа с хора с високи професионални и личностни качества. Освен това, БНБ поддържа и публичен регистър (можете да го видите тук: http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm). Към настоящия момент този списък съдържа 30 лица, които са се регистрирали като кредитни посредници по този закон. От тези 30 кредитни посредника голямата част (28) работят с много на брой кредитори, а само два са обвързаните кредитни посредници, които  работят само с един или няколко кредитора, които нямат съществен пазарен дял.

По-надолу съм посочила защо според мен е добра идея да се обърнете към кредитен посредник, ако ви предстои да изтеглите ипотечен кредит:

  • Ипотечният кредит ви обвързва за дълъг срок от време и ангажира голям финансов ресурс. Обикновено за 20-30 години напред, вие ще се лишавате от част от своя доход, за да погасявате задълженията си по кредита. Това ще ощетява вас и членовете на вашето семейство. Дългият срок също предполага, че много обстоятелства, които са налице днес и ви дават куража да вземете кредит, за да се сдобиете със желаното жилище, вероятно ще се променят през срока на договора. Част от тези промени могат да са положителни, но могат и да настъпят неприятни обстоятелства, които да влошат вашето положение и способността да изплащате задълженията си. Решението за това дали и какъв кредит да вземете трябва да е добре обмислено. Кредитният посредник ще ви помогне да вземете решение какъв кредит ви трябва, за какъв срок и с каква погасителна вноска. Той ще ви накара да си зададете и отговорите на важни въпроси.
  • Ако вече сте твърдо решени, че ще теглите ипотечен кредит, ви предстои дълъг и сложен процес по избор на банка, кандидатстване, подготовка на документи, одобряване и т.н. Кредитният посредник ще ви преведе през този път по най-безболезнения начин и ще ви спести много време и нерви. Вместо вие да посетите 2-3 или повече банки и да търсите оферти, това ще го направи той. Ще ви разясни всички подводни камъни и допълнителни разходи, ще ви посочи всички необходими документи, ще разчете за вас „дребния шрифт“ в договорите.
  • След като вече имате договор за ипотечен кредит, ако всичко е както трябва, вие го усвоявате, ставате собственик на имот и започвате редовно да изплащате на банката погасителни вноски. Само че, ако имате договорен променлив лихвен процент и този процент започне да расте, сумите, които дължите започват също да растат. Това е един съвсем реалистичен сценарий, доколкото за период от 20 години икономиката преминава през няколко цикъла на намаляване и покачване на лихвените равнища. Ами ако пък имате договорен фиксиран лихвен процент и след няколко години се окаже, че банките масово отпускат ипотечни кредити при много по-изгодни условия? Какво може да се направи? Кредитният посредник ще ви разясни предимствата и недостатъците на различните начини за лихвообразуване. Ще ви даде насоки, ако пожелаете да рефинансирате кредита си или ако искате да го погасите предсрочно.
  • Вероятно си мислите, че е най-добре вие сами да си уредите въпроса с ипотечния кредит, на принципа, че „на вълка му е дебел вратът, защото прави всичко сам“. Само че, вие за първи път ще теглите кредит. А кредитният посредник върши това по професия. Той всеки ден участва в сключването на договори за кредит, сблъсква се с редица случаи, решава много казуси. Защо да не почерпим от неговия опит? Разбирането, че ще си „уредите“ кредит вече е остаряло. Банката няма да ви даде по-добри условия току така. В днешно време кредитните институции работят в изключително конкурентна обстановка и предоставят кредити при относително сходни условия на лица, които имат сходна кредитоспособност. Ще получите добри условия само и единствено, ако имате добра кредитна история и кредитоспособност, независимо дали действате сам или чрез кредитен посредник. А кредитният посредник също е добре позициониран сред кредитните институции. Той работи с много на брой банки, които формират голям дял от пазара и ще ви запознае с условията по кредитните продукти на няколко от тях.
  • Услугата на кредитния посредник е безплатна и потребителят не му дължи нищо. Той получава възнаграждението си от банката, при която е завел клиент, под формата на комисиона. Може би имате съмнения, че въпреки, че услугата на кредитния посредник е безплатна, банката ще включи комисионата му в цената на кредита и това ще го оскъпи. Това не е така. Банките не оскъпяват кредитите за хората, които идват при тях посредством кредитните посредници. Това би унищожило стимулите за тях. А и банките гледат на кредитните посредници като на лица, които могат да им генерират клиенти през един нов канал, който е доста по-евтин от традиционния банков клон, където от 9 часа сутринта до 5 часа вечерта има армия от служители, които в края на месеца също получават заплати.

Ако ви предстои да вземете кредит и с моята статия съм ви убедила, че трябва да се обърнете към кредитен посредник, просто се уверете, че избраният от вас е от регистрираните в БНБ и действайте! Ако желаете да се консултирате с мен, погледнете тук.

COMMENTS