Как да направим семеен бюджет в няколко лесни стъпки? Стъпка 2 – анализ и целеполагане

Как да направим семеен бюджет в няколко лесни стъпки? Стъпка 2 – анализ и целеполагане

В предишната ми статия ви разказах коя е първата стъпка в изготвянето на семеен бюджет. След като сме направили списък на приходите си и разходите си за месеца (а още по-добре за няколко поредни месеца) и преди да се захванем със самото изготвяне на бюджета е време да анализираме получената информация. Анализът на месечните ни приходи и разходи и осмислянето на нашите финансови цели, които да заложим в бюджета е втората стъпка при изготвяне на семейния бюджет. Много хора смятат, че ако си записват разходите те вече имат месечен бюджет, но това не е така. Ако просто си водим сметка на разходите, но не анализираме получената информация, то ние имаме една добра статистика, която пропускаме да използваме по най-добрия възможен начин. Това е наистина добро начало, но трябва да отидем една стъпка по-напред, за да може днешните ни решения да ни водят към по-добро.

Какво имам предвид, като казвам да анализираме разходите си? Това означава да си зададем въпроси, които ще ни позволят да огледаме разходите си и да си дадем сметка за какво и по колко харчим. Те са едно много добро отражение на нашия начин на живот, навици, предпочитания, че дори и на характера ни. Част от анализа на разходите предполага да ги категоризираме. Какви категории можем да открием сред нашите месечни разходи:

  • Фиксирани и променливи разходи. Относително фиксирани са например разходите ни към мобилните оператори и доставчици на интернет, за вода, за електричество и парно, за погасяване на заеми, за наем. В нашето семейство фиксирани са и разходите за извънкласни дейности на децата и купоните им за храна в училище. Относително фиксирани са и разходите на домакинството за храна. Променливи са разходите за здравни услуги, за дрехи и обувки и други.
  • Необходими разходи и такива, които не са наложителни. Тук стигаме до умението да различаваме нуждите от желанията си, което е добре да възпитаваме у децата си, най-вече като им даваме личен пример. Един разход, който към днешна дата може да е въпрос на желание, след няколко месеца е много вероятно да се яви като необходимост. Обикновено, но не задължително фиксираните ни разходи са и тези, които са необходими разходи. Останалите разходи са тези, които не са наложителни и са насочени по-скоро към удовлетворяване на нашите желания. Честно да си призная, аз срещам най-големи затруднения да различавам нужди от желания при покупката на дрехи, обувки и козметика. Дъщерите ми пък твърдят, че имали нужда от мобилни телефони вместо MyKi-та. Нужда или желание, решавате вие.
  • Разходи, които можем да контролираме и такива, върху които нямаме контрол. Да можем да разграничаваме разходите си по този критерий е много важно, защото именно чрез контрол върху разходите, които можем да контролираме можем да постигнем свиване на разходите си. Много добър пример за такива разходи са тези за хранене навън и за забавления. 
  • Предвидими и непредвидени разходи. Ясно е, че предвидимите разходи са тези, които всеки месец правим и ориентировъчно знаем по колко харчим за тях. Колкото по-добре водим сметка на разходите си, толкова по-добре ще познаваме предвидимите ни разходи. Непредвиден разход е разходът ми за ново зарядно за компютъра през миналия месец например. Непредвидените разходи няма как да управляваме, а трябва добре да сме си свършили работата, за да можем да ги посрещаме подготвени. Винаги изниква по някакъв такъв.
  • Регулярни и инцидентни разходи. Регулярните разходи правим ежемесечно, че дори ежеседмично и ежедневно. Инцидентен е разходът, койтоправим веднъж или няколко пъти в годината. На този етап от нашето упражнение е добре да седнем с лист в ръка и да планираме какви по-големи разходи ни очакват през годината. Тук е добре да планираме по месеци разходите за: данъци, винетки, застраховки. Вкъщи планираме предварително и разходите за семейни почивки, екскурзии и рождени дни. Това са все разходи, които знаем кога настъпват, почти неизбежни са, а пък не са съвсем малки и е добре да се подготвим за тях. Когато започнем да съставяме семейния бюджет за съответния месец, правим справка с този списък и така няма да пропуснем да вземем предвид предварително планираните разходи. В следващата публикация ще ви разкажа как подхождам към тези разходи, за да не ни тежат на бюджета за съответния месец.

След като вече сме анализирали месечните си разходи и сме помислили за по-големите, които ни очакват през годината е добре да свършим още нещо преди да преминем към съставянето на бюджета, а именно да си поставим финансова цел.

Въпросът за финансовите цели заслужава поне една отделна публикация, ако не и повече. За целите на съставянето на бюджета ще кажа само няколко неща относно финансовите цели. Финансовите цели могат да бъдат много различни. Те зависят от различни фактори, като възраст, семейно положение, лични предпочитания, имуществено състояние и много, много други. Ако имаме натрупани задължения под формата на кредити, най-непосредствената ни финансова цел би следвало да бъде да погасим задълженията си. Ако месечните ни приходи едва покриват разходите и ги превишават през определени месеци, така че посягаме към малкото ни спестявания или дори задлъжняваме, добре би било да помислим как да съкратим разходите си. Ако пък имаме добри доходи, които ни позволяват да живеем добре и нямаме задължения, добра финансова цел е да формираме фонд за спешни нужди. Ако сме на 20 години, финансовите ни цели са едни, на 30 и 40 години са други. Каква финансова цел ще си поставим зависи отново от нас. Важно е обаче да си зададем този въпрос, за да може на следващия етап да помислим как да постигнем поставената цел.

Ето това беше втората лесна стъпка към съставянето на семеен бюджет. Тя не отнема седмици и месеци. Достатъчно е да отделите половин час, за да анализирате приходите си и разходите си през месеца и да инвентаризирате какви по-значими разходи ви очакват през годината. Половин час посветен на тази задача ще ви донесе много по-голяма предвидимост и контрол върху личните ви финанси занапред.

В следвващата статия ще разкажа какви методи за съставяне на семеен бюджет има и какви използвам аз.

COMMENTS